O nama

FECC HRVATSKA
p.p. 29
HR 51 211 MATULJI – CROATIA 
tzmatulji@tzmatulji.hr 
www.fecc-croatia.hr
Tel. + 385 51 276 789
Fax. + 385 51 276 221


FECC (Federation European Carnival Cities – Federacija europskih karnevalskih gradova) osnovana je 1980. godine i registrirana je kod Luxemburškog suda.
Prema odredbama ugovora o udruživanju FECC ima slijedeće četiri kategorije članstva:
• Kategorija A:  Javna tijela (općine, gradovi i druge institucije)
• Kategorija B:  Profesionalne nevladine udruge s plaćenim zaposlenicima
• Kategorija C1: Amaterske organizacije ili federacije (72€ godišnje)
• Kategorija C2: Individualni članovi (42€ godišnje)

PREDNOSTI ČLANSTVA FECC-a:
• Mogućnosti ulaska u najveću mrežu karnevala
• Dobivanje korisne preporuke za karnevale u svijetu
• Dobivanje savjeta za vrijeme posjeta karnevalima u drugim zemljama
• Sudjelovanje u svim događajima i na konferencijama FECC-a
• Pomoć pri utemeljenju novog karnevala ili u obnavljanju karnevala
• Pomoć pri traženju partnerstva
• Odobrenje prijave ima značenje međunarodnog priznavanja
• Mogućnost nominacije grada, općine ili mjesta za domaćina nekog događanja FECC-a

CILJEVI FECC-A:
• Razmjenjivanje iskustava na području financiranja i prikupljanje sredstava za karnevalske aktivnosti
• Poticanje razmjene grupa i glazbenih sastava
• Savjetovanje na području motivacijskih tehnika za volontere
• Registriranje raznih karnevalskih tradicija u Europi, te u prekomorskim zemljama
• Promicanje karnevala kao kulturne baštine kod vlasti i institucija Europe
• Organiziranje godišnje konferencije s radionicama i seminarima
• Pomaganje obnavljanja karnevala
• Razmjena znanja u konstruiranju alegorijskih kola
• Poštivanje svih oblika nacionalnih karnevala
• Različitosi raznih karnevalskih rituala, kao što to čine NEG/BDK

FECC danas
Danas FECC broji 49 zemalja članica (Albania, Argentina, Aruba, Austrija, Barbados, Belgija, Brazil, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kuba, Cipar, Danska, Dominikanska republika, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Lituania, Luxemburg, Makedonija, Malta, Nizozemska, Antili, Poljska, Portugal, Rumunjska, Ruska Federacija, Sv. Lucia, Slovenija, Švedska, Švicarska, Trinidad & Tobago, SAD, Urugvaj i Venezuela).


FECC Logotip
 Od malog cvijeta pretvara se u zvijezdu i na kraju u zvijezdu sa osmjehom.
Zvijezda s osmjehom simbolizira sreću, mir i uspjeh, te poprima držanje filmske zvijezde ili člana karnevalske kraljevske obitelji.


DOGAĐANJA FECC-a
Godišnje FECC organizira Međunarodnu konferenciju (travanj/svibanj) i Gala Dies Natalis (godišnjicu utemeljenja) uvijek u listopadu.

Na Skupštini FECC-a Hrvatska održanoj u Ivanecu, 14. listopada 2006. godine izabrano je novo predsjedništvo FECC-a Hrvatska.
Velika čast da predsjedava i predstavlja Hrvatsku u ovoj velikoj i važnoj europskoj organizaciji pripala je Marijani Kalčić iz TZ Matulji. Izabran je i dopredsjednik gospodin Dragan Popić iz «Opuzenskog krnjevala 1784», a tajnica udruge je gospođa Tonica Radić iz Novog Vinodolskog.