Pristupnica

FECC (Federation European Carnival Cities – Federacija europskih karnevalskih gradova) osnovana je 1980. godine i registrirana je kod Luxemburškog suda.
Prema odredbama ugovora o udruživanju FECC ima slijedeće četiri kategorije članstva:

• Kategorija A:  Javna tijela (općine, gradovi i druge institucije)
• Kategorija B:  Profesionalne nevladine udruge s plaćenim zaposlenicima
• Kategorija C1: Amaterske organizacije ili federacije (72€ godišnje)
• Kategorija C2: Individualni članovi (42€ godišnje)

PREDNOSTI ČLANSTVA FECC-a:

• Mogućnosti ulaska u najveću mrežu karnevala
• Dobivanje korisne preporuke za karnevale u svijetu
• Dobivanje savjeta za vrijeme posjeta karnevalima u drugim zemljama
• Sudjelovanje u svim događajima i na konferencijama FECC-a
• Pomoć pri utemeljenju novog karnevala ili u obnavljanju karnevala
• Pomoć pri traženju partnerstva
• Odobrenje prijave ima značenje međunarodnog priznavanja
• Mogućnost nominacije grada, općine ili mjesta za domaćina nekog događanja FECC-a

CILJEVI FECC-A:
• Razmjenjivanje iskustava na području financiranja i prikupljanje sredstava za karnevalske aktivnosti
• Poticanje razmjene grupa i glazbenih sastava
• Savjetovanje na području motivacijskih tehnika za volontere
• Registriranje raznih karnevalskih tradicija u Europi, te u prekomorskim zemljama
• Promicanje karnevala kao kulturne baštine kod vlasti i institucija Europe
• Organiziranje godišnje konferencije s radionicama i seminarima
• Pomaganje obnavljanja karnevala
• Razmjena znanja u konstruiranju alegorijskih kola
• Poštivanje svih oblika nacionalnih karnevala
• Različitosi raznih karnevalskih rituala, kao što to čine NEG/BDK

FECC DANAS:
Danas FECC broji 49 zemalja članica (Albania, Argentina, Aruba, Austrija, Barbados, Belgija, Brazil, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kuba, Cipar, Danska, Dominikanska republika, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Lituania, Luxemburg, Makedonija, Malta, Nizozemska, Antili, Poljska, Portugal, Rumunjska, Ruska Federacija, Sv. Lucia, Slovenija, Švedska, Švicarska, Trinidad & Tobago, SAD, Urugvaj i Venezuela).